Ważne ogłoszenie

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Dyrektor Zespołu Szkół w Skopaniu ogłasza
zapisy do Przedszkola na rok szkolny 2021/2022.

Wnioski można pobrać w Przedszkolu oraz ze strony:przedszkoles.baranow.net
Nabór do Przedszkola na rok szkolny 2021/2022 odbywa się w terminie od dnia 10 lutego 2021r. do  dnia 4 marca 2021r.

Kryteria rekrutacyjne dla przedszkoli określa Uchwała Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim: http://www.baranowsandomierski.pl/samorzad/oswiata/ogloszenia-oswiatowe/
W rekrutacji biorą udział wyłącznie nowe dzieci. Dzieciom już uczęszczającym wypełniamy deklarację kontynuacji na rok szkolny 2021/2022.
Wypełniony i podpisany przez obojga Rodziców formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami potwierdzającymi dane zamieszczone we wniosku należy złożyć w wyznaczonym miejscu w przedszkolu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.03.2021r. do godz.15.00.
Od dnia 17 marca 2021r. do 22 marca 2021r. rodzice kandydata składają potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.