Kadra

Kadra pedagogiczna naszego przedszkola stworzona została w oparciu o staranne dobranie bardzo dobrych wychowawców. Wyróżniają się oni cierpliwością, wysoką kulturą osobistą oraz wrażliwością na potrzeby naszych wychowanków. Wszyscy nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne i w dalszym ciągu systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje oraz umiejętności zawodowe. Wszyscy staramy się stworzyć przyjazny klimat i warunki sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi naszych wychowanków.

Kierownik przedszkola :

 • mgr Elżbieta Lipska

Kadra Pedagogiczna :

 • mgr Bożena Mądrzak
 • mgr Dorota Smykla
 • mgr Dorota Marta Surowiec
 • mgr Jolanta Opałka
 • mgr Dorota Ozga
 • mgr Justyna Lombara
 • mgr Lidia Nikiel

Zajęcia dodatkowe :

 • mgr Barbara Tłuścik – religia
 • mgr Dorota Magdziak –  Osmala  –  angielski

Kadra niepedagogiczna :

 • Jadwiga Robak
 • Teresa Górna
 • Ewelina Ślęzak
 • Elżbieta Marek
 • Beata Cena
 • Aneta Kmuk
 • Bogdan Żarowiak