Kadra

Kadra pedagogiczna naszego przedszkola stworzona została w oparciu o staranne dobranie bardzo dobrych wychowawców. Wyróżniają się oni cierpliwością, wysoką kulturą osobistą oraz wrażliwością na potrzeby naszych wychowanków. Wszyscy nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne i w dalszym ciągu systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje oraz umiejętności zawodowe. Wszyscy staramy się stworzyć przyjazny klimat i warunki sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi naszych wychowanków.

 

Codziennie wita wszystkich od rana

kierownik mgr Elżbieta Lipska

Na świetną zabawę pomysły wciąż mają i w trudnych chwilach zawsze pomagają panie nauczycielki :

mgr Jolanta Opałka

mgr Dorota Ozga

mgr Lidia Nikiel

mgr Dorota Smykla

mgr Dorota Marta Surowiec

mgr Justyna Lombara

mgr Bożena Mądrzak – logopeda

mgr Monika Cichoń – język angielski

mgr Krystyna Rusin – religia

Sprawami administracyjnymi zajmuje się: Jadwiga Robak

Pyszne i zdrowe obiadki oraz posiłki kolorowe serwują  panie kucharki :

Teresa Górna, Ewelina Ślęzak

Naprawia, gdy coś się zepsuje oraz o porządek na terenie naszego przedszkola dba

Józef Lis

Dzieciom pomagają i do stołu nakrywają panie :

Beata Cena

Aneta Kmuk

Elżbieta Marek

Izabela Krupa

Marta Małodziński