Historia

Z historii przedszkola.
Początkowo Przedszkole w Skopaniu mieściło się w bloku nr 1 na parterze (dawna apteka). Uczęszczała do niego niewielka grupka dzieci pracowników Fabryki Firanek „Wisan”. Wraz z intensywnym rozwojem zakładu produkcyjnego w latach 60 – tych, zaistniała potrzeba budowy oddzielnego, dwukondygnacyjnego lokalu, dostosowanego do rosnących potrzeb środowiska. W 1963 roku oddano do użytku przyzakładowy żłobek (na piętrze) i przedszkole. Placówka powstała z inicjatywy długoletniego dyrektora fabryki p.Stefana Satory. Pracownicy zakładu niejednokrotnie w czynie społecznym włączali się do budowy, aby jak najszybciej zakończyć inwestycję, która była dumą miejscowości i gminy.
W 2009 r. przedszkole zostało włączone do Zespołu Szkół w Skopaniu.
Kadra kierownicza (1963 – 2018):
Helena Złotek, Aleksandra Kańczuga, Bogusława Smoleń, Elżbieta Tłuścik, Jarosława Karausz, Maria Lubczyńska, Cecylia Wilk, ponownie Elżbieta Tłuścik, Bożena Mądrzak, Marzenna Lasek (dyr. ZS w Skopaniu), Elżbieta Lipska.