Reprezentujemy przedszkole na Konkursie patriotycznym.

Reprezentujemy przedszkole na Konkursie patriotycznym.

W piątek 8 listopada 2019 r. dwoje sześciolatków reprezentowało Przedszkole Publiczne w Skopaniu w X Gminnym konkursie Pieśni Patriotycznej w Woli Baranowskiej. Dzieci zaśpiewały dwa utwory: ,,Piechotę” oraz ,,Polak Mały”. Wśród dużej konkurencji, nasze sześciolatki zdobyły wysokie, drugie miejsce. Jesteśmy z nich bardzo dumni.