Motylki twórczo pracują

Motylki twórczo pracują

Dziś Motylki dzielnie pracowały w zespołach. Każda z grup miała swojego lidera, który czuwał nad twórczą pracą danej grupy. Podzielenie obowiązków na wszystkie dzieci wniosło wiele radości, nowych doświadczeń oraz wzmocniło koleżeńskie więzi między przedszkolakami. Okazało się, że współpraca w zespołach, to przede wszystkim wspaniała zabawa połączona z kreatywnością.