Informacja Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

W związku z rozpoczętą kwarantanną narodową Ministerstwo Edukacji i Nauki poleciło poradniom psychologiczno – pedagogicznym podjęcie działań pozwalających na zapewnienie dzieciom i młodzieży w okresie ferii zimowych pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowej Dębie informuje o możliwości korzystania z porad specjalistów w formie telefonicznej lub bezpośrednio w siedzibie placówki, bez konieczności wcześniejszej rejestracji.
Konsultacyjne dyżury telefoniczne w okresie ferii dla uczniów i ich rodziców, oraz nauczycieli i dyrektorów szkół z powiatu tarnobrzeskiego w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Udzielenie bezpośredniej pomocy psychologiczno – pedagogicznej
w placówce Poradni należy telefonicznie umówić wizytę.
Telefon do sekretariatu (15) 846-28-45 dostępny w godzinach 7:30 – 15:30

Ponadto istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej infolinii udostępnionej przez MEiN, w celu uzyskania pomocy psychologiczno – pedagogicznej 800 080 222

Z wyrazami szacunki i podziękowaniami za dotychczasową współpracę
Ewa Monika Szczepan
dyrektor PPP w Nowej Dębie