Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka u Skrzatów.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka u Skrzatów.

Lata dziecięce – to życie rzeczywiste, nie zapowiedź. 20 listopada na pamiątkę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.
W dniu 20 listopada dzieci z grupy SKRZATY rozpoczęły realizację Innowacji Pedagogicznej „Przedszkolaki i Prawa Dziecka”.
Celem innowacji jest zapoznanie dzieci z ich prawami wynikającymi z Konwencji o prawach dziecka oraz uświadomienie , że oprócz praw mają również obowiązki, wdrażanie do wspólnego tworzeni i respektowania zasad grupowych, rozwijanie oceny własnego postępowania w kontekście przyjętych zasad, wdrażanie do postawy tolerancji wobec innych ludzi.