Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – zdalne nauczanie.

Drodzy Rodzice poniżej przedstawiam Państwu propozycję zabaw z dziećmi oraz linki do wykorzystania w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Jednocześnie pamiętajmy o zasadzie „uczę się bawiąc”, a praca z dzieckiem to miło spędzony czas.

Z poważaniem,
E. Lipska

ORIENTACJA PRZESTRZENNA:
Rodzaje ćwiczeń:
• dotykanie różnych części ciała np. dotknij brody, ucha, brzucha itp.
• zabawy przed lustrem, wskazywanie i nazywanie części ciała;
• ćwiczenia ruchowe z użyciem określonych przyimków (na, pod, za, obok itp.)
• ćwiczenia w różnicowaniu prawej i lewej strony
• rzucanie piłki i nazywanie kierunku: góra, dół, przód, tył, bok;
• układanie woreczków: obok siebie, przed sobą, na głowie, pod pupą, za plecami itp.
• rozumienie i wykonywanie ćwiczeń z przyborem lub bez: stań przede mną, stań do mnie tyłem, przodem, bokiem;
• idź do przodu, do tyłu, w bok, w prawą stronę, w lewą stronę;
• weź piłkę, stań przed piłką, za piłką, obok piłki;


• podnieś piłkę do góry, połóż na podłodze, schowaj do pudełka, poturlaj pod krzesłem, rzuć piłkę do góry, rzuć piłkę do mnie itp.
• zabawy w chowanego – dziecko ma odszukać schowany przedmiot – szuka kierowany poleceniami – Idź dwa kroki do przodu, jeden krok w prawo, teraz w przód itp.
• zabawy kierunkowe ciepło – zimno;
• układanie obrazków wg instrukcji słownej: po lewej, po prawej, na górze, na dole, wskazywanie obrazków o określonym położeniu, samodzielne określanie ich położenia;

USPRAWNIANIE MOTORYKI RĄK:
Rodzaje ćwiczeń:
• kreślenie ręką w powietrzu dużych, płynnych, swobodnych ruchów w kształcie fal, kół i ósemek;
• zamalowywanie farbami dużych płaszczyzn ruchami pionowymi i poziomymi;
• zgniatanie i rozgniatanie serwetek;
• układanie obrazków, klocków, figur geometrycznych według wzoru i bez wzoru;
• lepienie w różnych masach plastycznych (zaczynając od form prostych takich jak wałeczki, kuleczki);
• nawlekanie koralików;
• przewlekanie sznureczków przez otwory;
• montowanie konstrukcji z gotowych elementów, np. klocków, krążków
• wydzieranki, wyklejanki;
• pogrubianie konturów;
• zwijanie z gazet kulek i rzucanie nimi do celu;
• rysowanie po śladzie;
• rysowanie za pomocą szablonów;
• zamalowywanie kredkami małych przestrzeni

USPRAWNIANIE PERCEPCJI WZROKOWEJ I SŁUCHOWEJ:
Rodzaje ćwiczeń:
• wyodrębnianie elementów z całości – odnajdywanie na obrazku sytuacyjnym konkretnego przedmiotu, zaprezentowanego na pojedynczym obrazku;
• odnajdywanie figur ukrytych na obrazku;
• dorysowywanie brakujących elementów na rysunku np. promieni słońca, płatków kwiatka itp.
• składanie całości z elementów wg wzoru – układanie klocków konstrukcyjnych wg. wzoru;
• odwzorowywanie niegraficzne – układanie wzorów tematycznych z figur geometrycznych np. słoneczko, domek; układanie wzorów atematycznych z klocków geometrycznych, patyczków, wg. wzoru;
• znajdowanie różnic między obrazkami;
• układanie domina;
• wyszukiwanie w rzędzie obrazków jednego, który różni się od pozostałych;
• składanie obrazka z części rozcinanego w obecności dziecka;
• różnicowanie dźwięków pochodzących z otoczenia;
• rozpoznawanie głosów z płyty CD;
• zabawy ruchowe ze śpiewem;
• odtwarzanie struktur rytmicznych;
• wyodrębnianie zdań i wyrazów w wypowiedziach;
• powtarzanie ciągów słownych;
• rozwiązywanie zagadek;
• powtarzanie cyfr;
• opowiadanie treści usłyszanych bajek;
• nauka na pamięć krótkich wierszyków;
• nauka na pamięć rymowanek.
https://www.miniminiplus.pl/noddy-detektyw-w-krainie-zabawek/gry/noddy-puzzle
https://www.miniminiplus.pl/gry/kategoria/cyferki-i-liczenie
https://szaloneliczby.pl/przedszkole/
https://ciufcia.pl/
http://matzoo.pl/zerowka
http://pisupisu.pl