Ćwiczenia percepcji wzrokowej

Percepcja wzrokowa jest zdolnością do rozpoznawania, różnicowania i interpretowania bodźców wzrokowych Opanowanie umiejętności percepcyjnych jest warunkiem efektywnej nauki w szkole.

Przykłady ćwiczeń percepcji wzrokowej:

 1. Układanie puzzli
 2. Składanie w całość pociętych obrazków (ilość części zależy od wieku dziecka). W ćwiczeniu tym można wykorzystać obrazki , np. z gazety
 3. Łączenie w pary identycznych symboli
 4. Memory (dobieranie w pary takich samych obrazków przez dzieci młodsze; dzieci starsze szukają par nie widząc co jest na odwróconym obrazku, zapamiętują miejsce położenia obrazka)
 5. Dobieranie cieni do obrazków
 6. Wskazywanie różnic między dwoma obrazkami (pozornie identycznymi). Dziecko ma odnaleźć elementy różniące obrazki.
 7. Układanie obrazków w takiej kolejności, w jakiej wcześniej zostały dziecku pokazane. Rodzic ma do dyspozycji kilka par obrazków. Układa w szeregu po jednym obrazku z pary, następnie je zakrywa. Dziecko otrzymuje drugie obrazki z pary i stara się ułożyć w takiej samej kolejności, nie podglądając (można wykorzystać obrazki z memory). Ilość obrazków do zapamiętania uzależniona od wieku dziecka.
 8. Dorysowywanie brakujących elementów na obrazkach (po wcześniejszym oglądnięciu kompletnego obrazka)
 9. Odszukanie takich samych sylab, wyrazów- łączenie ich w pary.
 10. Co tutaj nie pasuje? Zestaw obrazków, w tym jeden niepasujący. Wskazanie go.
 11. Wynajdywanie różnic w wyrazach różniących się tylko jedną literą.
 12. Domina obrazkowe, literowe, matematyczne
 13. Zapamiętanie obrazków, wymienianie nazw obrazków po zasłonięciu
 14. Przyglądanie się przez chwilę obrazkowi, po zasłonięciu – odpowiadanie na pytania, czy był tam …? Lub dziecko samo stara się wymienić jak najwięcej elementów obrazka. Za każdą wymienioną rzecz lub postać otrzymuje punkt np. klocek, patyczek. Po osiągnięciu zaplanowanego pułapu, dziecko otrzymuje nagrodę.
 15. Dziecko siedzi na dywanie. Mama lub tata układają zestaw różnych przedmiotów, lalka, auto, klocek, ołówek, miś, talerzyk itd. Ilość uzależniona od wieku dziecka. Zadanie polega na odgadnięciu przez dziecko, co mama schowała (dziecko przez chwilę się odwraca i nie podgląda).

Opracowała: Bożena Mądrzak